Programmering og modellering X

Tertnes Vidaregåande Skule har tilbytt det nye valgfaget Programmering og modellering X som prøveordning frå 2018 - 2021. No er faget vedtatt av direktoratet og vi tilbyr det som ordinært fag.

Faget i korte trekk:

Byggjer på: matematikk 1T. Faget er spesielt beregna for elevar på Vg2 som tar matematikk R1, men er også mulig for S1. I den grad det er praktisk mulig vil også Vg3-elevar kunna ta faget, og elevar med Fys 2 vil kunna få godt utbytte av faget.
Timetall: 84 årstimer (klokketimar), dvs dette er eit tretimarsfag.
Eksamensform: Elevane kan trekkjast ut til muntlig-praktisk eksamen. Denne blir utarbeida og sensurert lokalt.
Programmeringsspråk: Python.
Arbeidsmåte: Vi bruker mesteparten av tida på å programmera konkrete eksempel, og du må kunna trivast med å sitja lenge med problemløysing enten enkeltvis eller i grupper.

Les også: Læreplan i programmering og modellering X.

Innhald:

Programmering og modellering X  er ikkje først og fremst er eit programmeringskurs, men eit kurs i å bruka programmering i realfaga og samfunnsfag. Vi kjem sjølsagt til å læra det vi treng av grunnleggjande programmering, og vi kjem også innom numeriske metodar.  Men hovedvekt vil altså ligga på anvendelsane.

Eksempel på anvendelsar er:

Sjå fleire eksempel

Eit fag med mange muligheter

Eit viktig poeng i forhold til datasimuleringar er at vi her kan studera problem som som ikkje kan løysast analytisk, dvs. ved rekning. Med andre ord: det utvider verktøykassen vår. Eit eksempel på fenomen som vi kan sjå på er kast med luftmotstand. Eit anna er kaotiske svingningar og eit tredje er såkalte mange-legemeproblem. Som vi forstår: her er veldig mykje stoff å ta av! Du kan sjøl påvirka tema, og mulighetene for å gjera individuelle tilpasningar er store.

Kontakt meg ellers gjerne på epost: gunnar.oyro@vlfk.no eller stikk innom på rom 331.