Løysing av difflikning med Eulermetoden

Eulermetoden er ein numerisk metode for å løysa differensiallikningar. Nedanfor kan du løysa tre ulike likningar og sjå kva betydning steglengden har for løysinga. Les gjerne meir om Eulermetoden og Eulers tal e før du begynner.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Likningar m/ initialbetingelsar:

  1. Eksponentiell vekst: y' = 0.5*y og y(0) = 1
  2. Eksponentielt decay: y' = -5*y og y(0) = 15
  3. Logistisk vekst: y' = 3*y*(1-y/10) og y(0) = 1
Still inn deltaX: (0 til 1)
Løys likning nr :