Planeter: fysiske data


Planet
 
Gj.snitt
radius
 (km)
Masse
(x1023 kg)
Masse-
tetthet
(g cm-3)
Siderisk
rotasjonstid
 (h)
Siderisk
omløpstid
 (år)
V(1,0)
 (mag.)
Geometrisk
albedo
 
Tyngde-
akselerasjon
(m s-2)
Unnslippings-
hastighet
(km s-1)


Merkur   2440.
±1.
3.302  5.427  1407.509  0.2408467* -0.42  0.106  3.701  4.435 
Venus   6051.84
±0.01
48.685  5.204  -5832.444  0.61519726* -4.4    0.65    8.87  10.361 
Jorda   6371.01
±0.02
59.736  5.515  23.93419  1.0000174* -3.86  0.367  9.780327  11.186 
Mars   3389.92
±0.04
6.4185   3.9335
±0.0004
24.622962  1.8808476* -1.52  0.15    3.69  5.027 
Jupiter   69911.
±6.
18986.  1.326  9.92425  11.862615* -9.4    0.52     23.12
±0.01
59.5 
Saturn   58232.
±6.
5684.6  0.6873  10.65622  29.447498* -8.88  0.47     8.96
±0.01
35.5 
Uranus   25362.
±12.
868.32  1.318   17.24
±0.01
84.016846* -7.19  0.51     8.69
±0.01
21.3 
Neptun   24624.
±21.
1024.3  1.638   16.11
±0.01
164.79132* -6.87  0.41     11.00
±0.05
23.5 
Pluto  1151* .1314#
±.0018 
2.# 153.28* 247.92065* -1.0* 0.3*   0.655  1.3