Halveringsmetoden

Programmet reknar ut eit nullpunkt for funksjonen under gjennom iterasjon.


halveringsmetoden

Skriv inn to x-verdiar a og b som er slik at f(a) og f(b) har motsatt fortegn.
For kvar gong du trykkjer "Beregn", vil programmet gjera intervallet [a,b], som inneheld nullpunktet, mindre.

Les meir om halveringsmetoden

a: b: