Derivasjonsreglane


Vanlige funksjonar Funksjon Derivert
Konstant c 0
Linje x 1
  ax a
Kvadrat x2 2x
Kvadratrot √x (½)x
Eksponential ex ex
  ax ln(a) ax
Logaritmer ln(x) 1/x
  loga(x) 1 / (x ln(a))
Trigonometriske sin(x) cos(x)
  cos(x) −sin(x)
  tan(x) 1/cos2(x)Reglar Funksjon Derivert
Multiplikasjon med konstant cf cf’
Potensregelen xn nxn−1
Sumregelen f + g f’ + g’
Produktregelen fg f g’ + f’ g
Brøkregelen f/g (f’ g − g’ f )/g2
Kjerneregelen f(g(x)) f’(g(x))g’(x)