Python: innebygde funksjonar


Python har mange innebygde funksjonar. Her er ei liste med dei (fleste) som vi har bruk for, med lenker til w3schools. Sjå alle funksjonane her. Les også om matematiske funksjonar.

Funksjon Beskrivelse
abs() Returnerer absoluttverdien av x, dvs ein positiv verdi
float() Returnerer eit flyttal (dvs. desimaltal)
input() Gir brukar-input
int() Returnerer eit heiltal (integer)
len() Returnerer lengden av eit objekt som feks ei liste.
list() Returnerer ei liste
max() Returnerer det største  talet i ei liste eller liknande.
min() Returnerer det minste  talet i ei liste eller liknande.
open() Opnar ei fil
print() Skriv til standardoutput (som regel konsollet)
range() Returnerer ein talsekvens 0, 1, 2, 3 .... (som default)
round() Avrunding av eit tal
slice() Deler ei liste eller liknande
sorted() Returnerer ei sortert liste
str() Returnerer ein streng
sum() Gir summen av ei liste eller likande.
tuple() Returnerer eit tuple
type() Returnerer datatypen til eit object