Programvare i faget IT1

19 august 2016

På same måten som læreboka, legg eg opp til at vi bare skal bruka gratisvare, men at den som vil kan kjøpa lisensar til betalingsvare. Men i såfall må du vera forberedt på at du i ikkje kan forventa at eg alltid kan svara på spørsmål om du står fast.

Nødvendige program:

Følgande program kjem vi til å bruka mykje. Du har sjøl ansvaret for å innstallera program og halda dei oppdatert (men du får hjelp). Det er også viktig at du held datamaskinen din ryddig og fri for skadelige program. Det er også anbefalt at du ikkje bruker Skype og liknande program mens du jobber med disse (spesielt WAMP) sidan det kan blokkera for

Andre program:

Dette er programvare som kan vera nyttige å ha til noken oppgaver:

  • Programmet HxD kan brukast til å opna / editera filer i Hex-kode.
  • Hvis vi skal driva med lydredigering så kan programmet Audacity vera aktuelt. 
  • For nøyaktig ripping av CD mm bruker eg Exact Audio Copy som gir lite feil.
  • Bare for å ha tatt det med på lista: Fiddler er et nyttig program til sitt bruk, men eg veit ikkje om vi treng det.