Programvare i faget IT1 og ProgX

19 august 2016

IT1

På same måten som læreboka, legg eg opp til at vi bare skal bruka gratisvare, men at den som vil kan kjøpa lisensar til betalingsvare. Men i såfall må du vera forberedt på at du i ikkje kan forventa at eg alltid kan svara på spørsmål om du står fast.

Nødvendige program:

Følgande program kjem vi til å bruka mykje. Du har sjøl ansvaret for å innstallera program og halda dei oppdatert (men du får hjelp). Det er også viktig at du held datamaskinen din ryddig og fri for skadelige program. Det er også anbefalt at du ikkje bruker Skype og liknande program mens du jobber med disse (spesielt WAMP) sidan det kan blokkera for

Andre program:

Dette er programvare som kan vera nyttige å ha til noken oppgaver:

ProgX

Anaconda er ein samling med ulike verktøy som installerer Python slik at datamaskinen kan tolka og kjøra dette språket. Den inneheld også ein såkalt IDE (Integrated Development Environment) som heiter Spyder. Eit IDE er eit program som vi kan bruka til å skrive andre programmer. Så Spyder gir oss mulighet til både å skriva, testa og kjøra Python-program.