Fysikkens historie: Naturfilosofane

4 februar 2015

Frå Thales til Demokrit