Du må skaffa deg ein nyare browser for å sjå animasjonen.

Earth Earth
"Auda! Satelitten kom så lavt at den mista fart pga luftmotstand, og styrta.
Du må halda høyden større enn 150 km!"
Skriv inn fartsendring og trykk "Fyr": m/s
SATELITTDATA
Tid: 0.00 sekund - Avstand: 0.00 km - Høyde: 0.00 km - Banefart: 0.00 meter per sekund
BANEDATA (blir riktige først etter eit heilt omløp)
Omløpsperiode: 0.00 sekund - Maks avstand: 0.00 km - Min avstand: 0.00 km
Eksentrisitet: 0.00

Satelittsimulator

Her kan du endra høyde på ein satelitt som går i bane rundt jorda ved å bestemma kor stor fartsendring den skal få, og deretter trykkja "Fyr". Du kan også bruka negative verdiar på fartsendringen (dvs. bremsa den) Prøv ut forskjellige verdiar og sjå kva som skjer! Start på nytt ved å ta "refresh" side. Les meir om satelittbanar og beregn fartsendring med DeltaV-kalkulatoren.