Regula Falsi

Programmet reknar ut nullpunktet for funksjonen f(x) = ex - 5x gjennom iterasjon.

Skriv inn to x-verdiar a og b som er på kvar si side av et nullpunkt.
For kvar gong du trykkjer "Beregn", vil minst ein av disse komma nærmare nullpunktet.

Les meir om Regula Falsi

a: b: