Talsystemer: omrekning

Denne kalkulatoren reknar om mellom ulike tallsystem.

 

Total:
Tretal:
Femtal:
Åttetal:
Desimal:
Heksadesimal:

Skriv inn eit tal i ein av boksane og trykk

 

Gå tilbake til oyro.no