My Solar System

My Solar System er ein  simulering laga av Phet Interactive Simulations. Den krever flash for å kjøra. (Men du kan kjøra den direkte i Edge) Her kan du simulera eit "Sol- /planetsystem" med 2, 3 eller fire lekamar. Du kan bestemma masse, startposisjon og startfarten til kvar av disse. Du kan også velja blant forhåndsinnstilte konfigurasjonar frå dropdownmenyen "Select Preset".