abc-formelen

Denne kalkulatoren l°yser ein andregradslikningen abc-formelen

Fyll inn koeffisientane a, b og c