Programmering: Introduksjon

Eit dataprogram er ein sekvens med instruksjonar som ein datamaskin skal utføra. Når vi programmerer så skriv vi ein kode i eit programspråk. Denne koden, som vi kallar kildekode, blir så oversatt til maskinkode, som datamaskinen kan kjøra. Kildekoden blir skriven i henhold til reglar (syntaks) i ei bestemt programspråk. Her viser vi kodeeksempel frå Python, JavaScript og PHP.

kompilering
Dette er ikkje eit kurs i programmering, men ein gjennomgang av noken viktige element i dataprogram og noken viktige teknikkar i programmering.