Fleirvalgsoppgave Elektrisitet 2

(Tall i parentes er hhv. antall besvarte og prosent av dette.)