Fleirvalgsoppgave Elektrisitet 1

(Tall i parentes er hhv. antall besvarte og prosent av dette.)