Lorenz Attraktoren

Lorenz-systemet

Lorenz-systemet er eit system med tre ordinære differentiallikningar som først vart studert av Edward Lorenz. Det er kjent for å ha kaotiske løysingar for visse parameterverdiar og bestemte initialbetingelsar. Når vi plottar disse liknar dei på ein åttetalsfigur.