Kollisjon 1D

Farten til vogn 1 før kollisjonen
1.0 m/s 2.0 m/s
1.0
Farten til vogn 2 før kollisjonen
-1.0 m/s 1.0 m/s
0.0
Elastisiteten i kollisjonen
0.0 1.0
1.0
Graf:
Massar:
Vis massesenter
Creative Commons License
Dette arbeidet av Andrew Duffy er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Denne simuleringen kan finnast i http://physics.bu.edu/~duffy/classroom.html.