Hydrogenkalkulator

Denne kalkulatoren reknar ut energi, frekvens og bølgelengde for fotoner som blir emittert eller absorbert ved ulike elektronovergangar i hydrogenatomet vha. Bohrs atommodell.

Startnivå (n) Sluttnivå (m)

Energien i startnivå (En): J
Energien i sluttnivå (Em): J
Energidifferanse (En - Em) J
Frekvens (f): Hz
Bølgelengde (lambda): m
Farge: