Måter å ordna n element

Dette programmet genererer alle måter å ordna tilfeldig n element (stokka). Dette er basert på ein aloritme som er kalla Heaps algoritme.

Tilsaman er det n! måtar