Elektronkalkulator

Denne kalkulatoren reknar ut frekvens og bølgelengde for fotoner som blir emittert eller absorbert ved elektronovergangar for et generelt atom der vi kjenner disse energinivåa.

Energi i startnivået (J) Energi i sluttnivået (J)

Energidifferanse (En - Em) J
Frekvens (f): Hz
Bølgelengde (lambda): m
Farge: