RGB-Utforskar

Her kan du leika deg med RGB-skjemaet, ved å kombinera rødt, grønt og blått til alle mulige fargar. Sliderane kontrollerer kor mykje av kvar farge du vil ha frå 0 (av) til 255 (max). Verdiane står under. Der er også omregna til hex-kode, dvs. 16-tallsystemet. Hvis du kjenner hex-koden og lurer på kva farge det er, så kan du bruka w3school sin HTML Color Picker.

For å laga reint rødt, grønt eller blått lar du bare dei andre to sliderane vera på 0. Eksempel på vanlige kombinasjonar:

Når alle sliderane har samme verdi blir fargen grå. Alle på max (255) gir kvit farge, og Alle på min (0) gir svart.

Raud:

Grøn:

Blå:

raud:0 grøn:0 blå:0
Hex: #000000
Sorry, this page requires HTML5 canvas support