Python: Liste-/Array-metodar


Python har ikkje innbygde arrays, men ein kan bruka lister istaden. Dette er dei metodane som du kan bruka på lister i Python:

Method Description
append() Legg til eit ekstra element til slutten av lista
clear() Fjernar alle elementa frå lista
copy() Returnerer ein kopi av lista
count() Returnerer antal element med ein spesifisert verdi.
extend() Legg til elementa frå ei liste til slutten av den aktuelle lista
index() Returnerer indeksen til det første elementet med ein spesifisert verdi.
insert() Legg til eit element i den spesifiserte posisjonen.
pop() Fjernar eit element i ein spesifisert posisjon.
remove() Fjernar det første elementer med ein spesifisert verdi.
reverse() Reverserer rekkefølgen på lista
sort() Sorterer lista