Programmering og modellering X: Kompetansemål for


Grunnleggende programmering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Matematiske metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne